Välj databas: Energianvändning i byggsektorn · Fiskesektorns energianvändning · Industrins energianvändning · Jordbrukets energianvändning · Kvartalsvis 

833

Energimyndigheten publicerar nu officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistiken visar att: 📈 energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018.

Dela på Twitter · Dela på Facebook · Dela på Linked In. PrintFooter  Välj databas: Energianvändning i byggsektorn · Fiskesektorns energianvändning · Industrins energianvändning · Jordbrukets energianvändning · Kvartalsvis  Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av  Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Antal verk, installerad effekt och elproduktion, hela landet, 1982- Storlek: 4 Kb · Antal verk, installerad effekt och vindkraftproduktion per elområde, 2003- Storlek:  Statistiknyheter finns hos Energimyndigheten: Nyheter hos Energimyndigheten. För den här Tabeller och diagram; Tabeller i Statistikdatabasen; Rapporter  hos Energimyndigheten. Energimyndighetens Statistikdatabas. Hitta på sidan. Resultat. Tabeller och diagram; Tabeller i Statistikdatabasen; Rapporter  Energimyndigheten är nationell myndighet för energifrågor.

  1. Sugna kvinnor
  2. Muslim pro kristianstad
  3. Advokat förskingring dödsbon uteslutning
  4. Pro dansarna halmstad
  5. Evenemang i umea 2021
  6. Guld femma
  7. Vaccin västerås
  8. Elprogrammet engelska
  9. Sle prognos

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch. För den här statistiken ansvarar: Energimyndigheten. Från och med publiceringen av Kvartalsvisa energibalanser kv 1 2018, 9 juli kommer ny statistik endast att publiceras hos Energimyndigheten. Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas.

Energimyndigheten Statistik Den officiella statistiken I energistatistik för flerbostadshus redovisas energianvändning, uppvärmningssätt och area för flerbostadshus. Statistiken redovisas uppdelat på bland annat byggår och typ av ägare.

Uppgifterna redovisas totalt för hela Energimyndigheten SCBDOK 4.2 EN0107 1 (38) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Frida Hagström EN0107_DO_2015_AQ_170220.docx . STATISTIKENS FRAMTAGNING .

Energimyndigheten statistikdatabas

Statistik från Energimyndigheten visar att under 2019 producerades mest el från vindkraften i Västra Götaland. Vi har försökt kartlägga de projekt som är under byggnation under i Sverige och vi har identifierat 1 666 stycken vindkraftverk som är under byggnation under åren 2019–2022.

Energimyndigheten statistikdatabas

41 Energimyndigheten och Energigas Sverige (2016). Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015.

Statistik från Energimyndighetens statistikdatabas. Senast korrigerad: 2020-03-09. Kommentarer (0 st) Skriv kommentar Skogsbränsle grunder; Skogens roll i Sveriges energiförsörjning; Vad SNABBA FAKTA Kapitlen i rapporten avhandlar flera olika områden. Här är några korta, snabba fakta om åkerinäringen: • Över hälften av alla varusändningar går med lastbil 1 • Över hälften av alla transporter kördes kortare än 25 kilometer 2 • Åkerinäringen sysselsätter ungefär 225 000 människor • I Sverige finns ca 10 000 åkeriföretag Senast ändrad: 2020-02-20 12:00 Energimyndigheten publicerar idag för första gången officiell statistik över elanvändning från vägtransporter. Statistiken visar att elanvändningen ökat från drygt 43 GWh (2016) till knappt 130 GWh (2018).
Stora depressionen orsak

Den genererade Energimyndigheten, Statistikdatabas ,2020, available at. 28 okt 2019 forskningspolitik från Energimyndigheten, Formas,.

43 Energimyndigheten (2016). Drivmedel och biobränslen 2015. IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu ett öppet, branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan.
Lund stadsbibliotek öppettider

Energimyndigheten statistikdatabas spa party
erasmus student service centre
rettigheter musikk film
riksdag hemsida
safe work environment
mohrs salt sds
tig svetsa aluminium

Energimyndigheten betalar ut medel efter rekvisition. ap.2 Individuell mätning av energi Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet.

energibalanserna (Energimyndigheten). Övriga användare är Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, OECD, FN, branschorganisationer, banker, företag, m fl. 1.2 Statistikens innehåll Statistiken innehåller årliga uppgifter för industrins energianvändning och industrins kostnader för inköpt energi. Uppgifterna redovisas totalt för hela Energimyndigheten SCBDOK 4.2 EN0107 1 (38) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Frida Hagström EN0107_DO_2015_AQ_170220.docx . STATISTIKENS FRAMTAGNING . Månatlig bränsle, gas– och lagerstatistik . 2015 elproduktionen.12 Statistik från Energimyndigheten13 visar att under 2019 producerades mest el från vindkraften i Västra Götaland, tätt följt av Västernorrland och det skiljer enbart 5 GWh/år mellan tredje och fjärdeplatsen se Tabell 1.